NHK 대하드라마 천지인 天地人 47부작 > 해외드라마(시리즈/완결) - 토렌트영

  • 토렌트영 현재 접속주소 https://torrentyoung1.com

  • 주소변경 및 긴급공지 https://torrentyoung.org/

  • 접속장애 시 다음 접속주소 https://torrentyoung2.com

NHK 대하드라마 천지인 天地人 47부작

Total 48.7G

1. 천지인(天地人) 第01話.avi (2.1G)
2. 천지인(天地人) 第01話.smi (83.0K)
3. 천지인(天地人) 第02話.avi (1.2G)
4. 천지인(天地人) 第02話.smi (48.1K)
5. 천지인(天地人) 第03話.avi (1.2G)
6. 천지인(天地人) 第03話.smi (55.8K)
7. 천지인(天地人) 第04話.avi (1.1G)
8. 천지인(天地人) 第04話.smi (57.9K)
9. 천지인(天地人) 第05話.avi (894.4M)
10. 천지인(天地人) 第05話.smi (50.2K)
11. 천지인(天地人) 第06話.avi (1.2G)
12. 천지인(天地人) 第06話.smi (52.4K)
13. 천지인(天地人) 第07話.avi (915.1M)
14. 천지인(天地人) 第07話.smi (45.2K)
15. 천지인(天地人) 第08話.avi (978.7M)
16. 천지인(天地人) 第08話.smi (56.1K)
17. 천지인(天地人) 第09話.avi (895.8M)
18. 천지인(天地人) 第09話.smi (50.3K)
19. 천지인(天地人) 第10話.avi (818.5M)
20. 천지인(天地人) 第10話.smi (49.1K)
21. 천지인(天地人) 第11話.avi (965.6M)
22. 천지인(天地人) 第11話.smi (54.7K)
23. 천지인(天地人) 第12話.avi (1.2G)
24. 천지인(天地人) 第12話.smi (59.5K)
25. 천지인(天地人) 第13話.avi (833.3M)
26. 천지인(天地人) 第13話.smi (54.6K)
27. 천지인(天地人) 第14話.avi (852.6M)
28. 천지인(天地人) 第14話.smi (50.6K)
29. 천지인(天地人) 第15話.avi (854.7M)
30. 천지인(天地人) 第15話.smi (48.4K)
31. 천지인(天地人) 第16話.avi (870.9M)
32. 천지인(天地人) 第16話.smi (53.7K)
33. 천지인(天地人) 第17話.avi (953.8M)
34. 천지인(天地人) 第17話.smi (55.8K)
35. 천지인(天地人) 第18話.avi (1.0G)
36. 천지인(天地人) 第18話.smi (61.0K)
37. 천지인(天地人) 第19話.avi (1.1G)
38. 천지인(天地人) 第19話.smi (46.1K)
39. 천지인(天地人) 第20話.avi (1,022.3M)
40. 천지인(天地人) 第20話.smi (62.3K)
41. 천지인(天地人) 第21話.avi (845.7M)
42. 천지인(天地人) 第21話.smi (58.8K)
43. 천지인(天地人) 第22話.avi (1.1G)
44. 천지인(天地人) 第22話.smi (55.8K)
45. 천지인(天地人) 第23話.avi (1.1G)
46. 천지인(天地人) 第23話.smi (53.9K)
47. 천지인(天地人) 第24話.avi (1.1G)
48. 천지인(天地人) 第24話.smi (56.3K)
49. 천지인(天地人) 第25話.avi (860.4M)
50. 천지인(天地人) 第25話.smi (53.9K)
51. 천지인(天地人) 第26話.avi (1.0G)
52. 천지인(天地人) 第26話.smi (56.2K)
53. 천지인(天地人) 第27話.avi (1.0G)
54. 천지인(天地人) 第27話.smi (56.9K)
55. 천지인(天地人) 第28話.avi (1.0G)
56. 천지인(天地人) 第28話.smi (55.7K)
57. 천지인(天地人) 第29話.avi (1.3G)
58. 천지인(天地人) 第29話.smi (59.0K)
59. 천지인(天地人) 第30話.avi (915.4M)
60. 천지인(天地人) 第30話.smi (45.7K)
61. 천지인(天地人) 第31話.avi (1.2G)
62. 천지인(天地人) 第31話.smi (56.5K)
63. 천지인(天地人) 第32話.avi (1.1G)
64. 천지인(天地人) 第32話.smi (56.5K)
65. 천지인(天地人) 第33話.avi (1.1G)
66. 천지인(天地人) 第33話.smi (42.8K)
67. 천지인(天地人) 第34話.avi (1.1G)
68. 천지인(天地人) 第34話.smi (35.8K)
69. 천지인(天地人) 第35話.avi (947.4M)
70. 천지인(天地人) 第35話.smi (35.9K)
71. 천지인(天地人) 第36話.avi (949.3M)
72. 천지인(天地人) 第36話.smi (69.3K)
73. 천지인(天地人) 第37話.avi (1.5G)
74. 천지인(天地人) 第37話.smi (72.6K)
75. 천지인(天地人) 第38話.avi (1.3G)
76. 천지인(天地人) 第38話.smi (79.4K)
77. 천지인(天地人) 第39話.avi (878.9M)
78. 천지인(天地人) 第39話.smi (72.7K)
79. 천지인(天地人) 第40話.avi (911.7M)
80. 천지인(天地人) 第40話.smi (70.3K)
81. 천지인(天地人) 第41話.avi (1.0G)
82. 천지인(天地人) 第41話.smi (63.6K)
83. 천지인(天地人) 第42話.avi (891.1M)
84. 천지인(天地人) 第42話.smi (66.4K)
85. 천지인(天地人) 第43話.avi (922.9M)
86. 천지인(天地人) 第43話.smi (69.4K)
87. 천지인(天地人) 第44話.avi (913.7M)
88. 천지인(天地人) 第44話.smi (55.3K)
89. 천지인(天地人) 第45話.avi (907.2M)
90. 천지인(天地人) 第45話.smi (65.1K)
91. 천지인(天地人) 第46話.avi (986.8M)
92. 천지인(天地人) 第46話.smi (60.4K)
93. 천지인(天地人) 第47話(終).avi (1.6G)
94. 천지인(天地人) 第47話(終).smi (92.2K)

 NHK 대하드라마 천지인 天地人 47부작

게시물 검색
번호 분류 제목 용량 날짜
1116 [미드] The Good Place Season 1 and 2 Mp4 x264 AC3 1080p 16.6G 11.13
1115 [미드] 시카고 PD Chicago P.D. Season 7 E1-20 [1080p x265 q22 Joy] 7.5G 11.13
1114 [미드] 파워 Power.2014.Season4.E1-10.1080p.AMZN.WEB-DL.x265.HEVC.10bi… 11.2G 11.13
1113 [미드] 연관검색어 왓치맨시즌1 Watchmen 2019 Season1 S01 1080p BluRay x265 HEV… 17.5G 06.11
1112 [미분류] 카를로스 Carlos 2010 Criterion Extras Season1 S01 1080p BluRay x… 16.1G 06.11
1111 [미드] 스타게이트 아틀란티스 Stargate.Atlantis.S04-S05.1080p.BluRay.x264-P0W4… 65.6G 06.11
1110 [미분류] The Charming Stepmom 2019 THAI S01 1080p NF WEBRip DDP 20 x2… 54.5G 06.11
1109 [미분류] My Dear Warrior 2019 S01 THAI 1080p NF WEBRip DDP 20 x264 Ho… 30.9G 06.11
1108 [미드] 슈터.Shooter.S01-03.1080p.AMZN.WEBRip 16.4G 06.11
1107 [미드] 브이 V.2009.S02.1080p.BluRay.x264-CiNEFiLE 32.8G 06.11
1106 [미드] 더 브레이브.The Brave Season 1 (S01) 1080p DD5.1 - 2.0 x264 Phun … 8.9G 06.11
1105 [미드] 엑스파일 The.X-Files.S01~S04.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x265-SiGMA 70.3G 06.03
1104 [미드] 엑스파일 The.X-Files.S05~S08.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x265-SiGMA 59.6G 06.03
1103 [미드] 엑스파일 The.X-Files.S09~S11.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x265-SiGMA 58.0G 06.03
1102 [미분류] Normal.People.2020.S01.1080p.STAN.Webrip.x265.10bit.AAC5.1 6.3G 06.03
1101 [미드] 킬 포인트 The.Kill.Point 2.0G 06.03
1100 [미드] Mom.2013.Season7.S07.1080p.AMZN.WEB.DL.x265.HEVC.10bit.AAC5.… 12.3G 06.03
1099 [미드] Prodigal.Son.2019.Season01.S01.1080p.AMZN.WEB.DL.x265.HEVC.1… 16.9G 06.03
1098 [미드] Breeders.2020.Season01.S01.1080p.AMZN.WEB.DL.x265.HEVC.10bit… 4.7G 06.03
1097 [미분류] 어둠 속으로.Into.the.Night.S01.WEB-DLRip.1080p 7.8G 06.03
1096 [미드] 트라잉 Trying.S01.HDR.2160p.WEB.H265-GHOSTS 39.6G 06.03
1095 [미분류] 종이의 집 시즌 2 Money.Heist.2017.Season02.S02.1080p.NF.WEB.DL.x2… 16.5G 06.03
1094 [미분류] 어둠속으로 Into.the.Night.S01.WEB-DLRip.720p 7.8G 06.03
1093 [미드] 업로드 시즌 1 Upload.2020.Season01.S01.1080p.WEB.DL.x265.HEVC.10b… 2.9G 06.03
1092 [미드] 조이의 엑스트라오디너리 플레이리스트 Zoeys.Extraordinary.Playlist.S01.2160p.W… 53.1G 06.03
1091 [미드] 콜드 케이스 Cold.Case.S01-S04.1080p.ROKU.WEBRip.AAC2.0.x264-ETHiC… 41.4G 06.03
1090 [미드] 콜드 케이스 Cold.Case.S05-S07.1080p.ROKU.WEBRip.AAC2.0.x264-ETHiC… 32.3G 06.03
1089 [미드] 웬트워스 Wentworth.2013.Season.2.S02.1080p.BluRay.x265.HEVC.10bi… 14.1G 06.03
1088 [미드] 설국열차 Snowpiercer.S01E02.2160p.NF.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x265-AJ… 8.0G 06.03
1087 [미드] 설국열차 Snowpiercer.S01E03.1080p.NF.WEB.DDP5.1.Atmos.x264-AJP69 4.2G 06.03
1086 [미드] 12 몽키즈 12 Monkeys 2015 S01-04 1080p BluRay x265 HEVC 10bit A… 19.5G 06.01
1085 [미드] 파라노이드 Paranoid.S01.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTb 13.8G 06.01
1084 [미분류] 오스모시스 Osmosis.2019.S01.FRENCH.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NT… 8.0G 06.01
1083 [미드] 레전드 오브 투모로우 DCs.Legends.of.Tomorrow.S01-S03.1080p.BluRay.x26… 52.8G 06.01
1082 [미드] 레전드 오브 투모로우 DCs.Legends.of.Tomorrow.S04.1080p.BluRay.x264-RO… 52.6G 06.01
1081 [미드] 굿 걸스 Good.Girls.S01.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb 25.8G 06.01